Giỏ hàng

Các cổ trấn nổi tiếng tại Trung Quốc

Các cổ trấn nổi tiếng tại Trung Quốc

Các cổ trấn nổi tiếng tại Trung Quốc, ít nhất 1 lần trong đời chúng ta phải đến:

👉Cổ trấn Chu Trang (tỉnh Giang Tô)

👉Cổ trấn Đồng Lý (tỉnh Giang Tô)

👉Thành cổ Lệ Giang (Tỉnh Vân Nam)

👉Thôn Tây Đệ (tỉnh An Huy)

👉Ô Trấn (tỉnh Triết Giang)

👉Thất Bảo cổ trấn (Thượng Hải)

👉Dương Sóc (Quế Lâm)

👉Bình Dao (Sơn Tây)

👉Phượng hoàng cổ trấn (tỉnh Hồ Nam)

👉Thành cổ Lệ Giang (tỉnh Vân Nam)

👉Thất Vi (Khu tự trị Nội Mông)

👉Cổ Lãng Tự (tỉnh Phúc Kiến)

👉Đôn Hoàng(tỉnh Cam Túc)

👉Hoành Thôn (tỉnh An Huy)

back to top